pawnslaught
1152
 United States
pawnslaught
1152
 United States
YVANE1991
1070
 Belarus
YVANE1991
1070
 Belarus
        PGN
  White   Black  
1  Nc3c5
2  e4Nc6
3  Bb5e5
4  Bxc6dxc6
5  d3Be7
6  a4Bg5
7  Bxg5Qxg5
8  g3Bg4
9  f3Bh5
10  Nh3Qe3+
11  Qe2Qxf3
12  Qxf3Bxf3
13  O-OBg4
14  Ng5Nf6
15  h3Bd7
16  g4h6
17  Nf3O-O-O
18  Nxe5Be6
19  b3Rhf8
20  Kg2h5
21  g5Nh7
22  g6Ng5
23  Nxf7Nxf7
24  gxf7Rxf7
25  Rxf7Bxf7
26  Rf1Be6
27  Rf4g5
28  Rf6Kd7
29  Rg6g4
30  hxg4hxg4
31  Rg7+Kc8
32  Kg3Rh8
33  Rg6Rh3+
34  Kf4Kd7
35  Rg7+Kc8
36  Ke5Bd7
37  Kd6Rh6+
38  Kxc5b6+
39  Kd4Rh3
40  Ne2Kc7
41  Nf4c5+
42  Kd5Rh6
43  Rxg4Bxg4
44  e5Bf3+
45  Kc4Rh4
46  e6Rxf4+
47  Kc3Kd6
48  e7Kxe7
49  Kd2Bg4
50  Ke3Rf3+
51  Ke4Ke6
52  d4cxd4
53  Kxd4Bf5
54  c4Rd3#