lmey
945
 Switzerland
lmey
945
 Switzerland
Tanchita1972
1460
 The former Yugoslav Republic of Macedonia
Tanchita1972
1460
 The former Yugoslav Republic of Macedonia
     
  White   Black  
1  e4e5
2  a3Nf6
3  Qf3Bc5
4  b4Bd4
5  c3Bb6
6  Bc4O-O
7  Bb2d6
8  h3Bd7
9  Ne2c5
10  O-Ocxb4
11  axb4Qc7
12  Bb3Nc6
13  Ng3Be6
14  Bxe6fxe6
15  b5Ne7
16  Rc1d5
17  Ra4Nxe4
18  Qg4Bxf2+
19  Kh1Bxg3
20  Rxe4dxe4
21  Qxe4Rf4
22  Qe3Nf5
23  Qe2Bh4
24  c4Ng3+
25  Kh2Nxe2
26  Re1Bg3+
27  Kh1Bxe1
28  g3Nxg3+