tinko2020
1499
 Bulgaria
tinko2020
1499
 Bulgaria
Yotta ADM
1351
 South Africa
Yotta
1351
 South Africa
        PGN
  White   Black  
1  e4e5
2  Bc4Nf6
3  Nc3Nc6
4  Nf3h6
5  h3Bc5
6  O-OO-O
7  a3a6
8  b4Bb6
9  d3Nd4
10  Nxd4Bxd4
11  Bb2b5
12  Bb3d6
13  Rb1Re8
14  Nd5Bxb2
15  Rxb2Be6
16  f4Nxd5
17  exd5Bd7
18  c4bxc4
19  dxc4exf4
20  Rxf4a5
21  c5a4
22  Bc4Qg5
23  h4Qxf4
24  Ba2Bg4
25  Qd2Qxd2
26  Rxd2dxc5
27  bxc5Ra5
28  c6Rc5
29  Rf2Re7
30  g3Rc3
31  d6cxd6
32  Bd5Rxa3
33  Rc2Re1+
34  Kf2Raa1
35  c7Rf1+
36  Ke3Rae1+
37  Kd2Rd1+
38  Ke3Rxd5
39  h5Rxh5
40  Kd4Rc5
41  Rxc5dxc5+
42  Kxc5a3
43  Kb4a2
44  Kb3a1=Q
45  c8=Q+Kh7
46  Qxg4Qb1+
47  Kc3Rc1+
48  Kd4Qb4+