Valentin
1416
 International
Valentin
1416
 International
Yotta ADM
1079
 South Africa
Yotta
1079
 South Africa
     
  White   Black  
1  e4e5
2  Bc4d6
3  Nc3Be6
4  Bxe6fxe6
5  Nf3a6
6  b4Nf6
7  d3Nc6
8  a3a5
9  Bb2axb4
10  axb4Nd4
11  O-ONxf3+
12  Qxf3Rxa1
13  Rxa1c6
14  h3b5
15  Ne2Be7
16  g4O-O
17  Qg2d5
18  exd5exd5
19  Bxe5Bxb4
20  c3Bd6
21  f4Bxe5
22  fxe5Nd7
23  d4Qb6
24  Qg3c5
25  Rb1cxd4
26  cxd4Re8
27  Qb3Rxe5
28  Kf1Re4
29  Qxd5+Re6
30  Qxd7h6
31  Rxb5Qa6
32  Qd5Kh7
33  Qf5+Rg6
34  Rb1Qa3
35  Nf4Qf3+
36  Ke1Qe3+
37  Kf1Qf3+
38  Ke1Qe3+
39  Kd1Qxd4+
40  Kc2Qd6
41  Nxg6Qxg6
42  Qxg6+Kxg6
43  Rb5Kf6
44  Kd3g6
45  Ke4Ke6
46  Rb6+Kf7
47  Ke5Ke7
48  Rb7+Ke8
49  Kd6h5
50  gxh5gxh5
51  h4Kf8
52  Ke6