lmey
914
 Switzerland
lmey
914
 Switzerland
YVANE1991
859
 International
YVANE1991
859
 International
     
  White   Black  
1  e4e5
2  a3Nf6
3  Nc3Bc5
4  d3O-O
5  Nf3Ng4
6  d4exd4
7  Nxd4Qf6
8  Qxg4Bxd4
9  Bg5Bxc3+
10  Ke2Bxb2
11  Bxf6Bxf6
12  Rb1