YVANE1991
859
 International
YVANE1991
859
 International
lmey
914
 Switzerland
lmey
914
 Switzerland
     
  White   Black  
1  e4e5
2  Nf3d6
3  Bc4h6
4  d4exd4
5  Qxd4a6
6  Qd5Qe7
7  Qh5Qxe4+
8  Be3Qxc4
9  Na3Qb4+
10  Bd2Qxb2