JohnnyB24
1357
 United States
JohnnyB24
1357
 United States
jordjy
1109
 International
jordjy
1109
 International
     
  White   Black  
1  e4e5
2  a3Nf6
3  Nc3Nc6
4  Bb5Nd4
5  Bc4d5
6  exd5Bc5
7  f3e4
8  fxe4O-O
9  d3Bg4
10  Qd2Nh5
11  Na4