tinko2020
1499
 Bulgaria
tinko2020
1499
 Bulgaria
masteryeo 
1069
 United States
masteryeo 
1069
 United States
        PGN
  White   Black  
1  e4e5
2  f4exf4
3  Nf3a6
4  d3Bc5
5  d4Bb6
6  Bxf4h6
7  Nc3d6
8  Bc4Bg4
9  O-ONf6
10  Qd3O-O
11  Kh1Bxf3
12  Rxf3Nc6
13  Re1Nxd4
14  Rg3Nh5
15  Rg4Nxf4
16  Rxf4Qg5
17  Ref1Rae8
18  g3Ne6
19  Rf5Qg4
20  Nd5Nc5
21  Qc3Nxe4
22  Ne3Nxc3
23  Nxg4Ne4
24  Rxf7Nd2
25  Rxf8+Kh7
26  Rxe8Nxf1
27  Bxf1Bd4
28  Bd3+g6
29  Re7+Kg8
30  Nxh6+Kf8
31  Rf7+Ke8
32  Bxg6Kd8
33  Nf5Bxb2
34  h4b5
35  h5a5
36  Rf8+Kd7
37  h6c5
38  h7c4
39  Rb8d5
40  h8=QBxh8
41  Rxh8Ke6
42  Rf8d4
43  Nxd4+Kd5
44  Rd8+Kc5
45  Be8b4
46  Ne6+Kb6
47  g4b3
48  cxb3c3
49  Ba4c2
50  Rc8c1=Q+
51  Rxc1Kb7
52  g5Kb6
53  g6Ka6
54  g7Kb7
55  g8=QKb6
56  Rc6+Kb7
57  Qc8+Ka7
58  Ra6#