YVANE1991
863
 International
YVANE1991
863
 International
WhitemoonG
912
 United States
WhitemoonG
912
 United States
        PGN
  White   Black  
1  e4e5
2  Nf3d6
3  d4exd4
4  Nxd4a6
5  Nc3h6
6  Bd3c5
7  Nf3b5
8  O-OBg4
9  h3Bh5
10  Re1Be7
11  e5dxe5
12  Rxe5Nf6
13  Be3c4
14  Bc5cxd3
15  Bxe7Qd7
16  Bxf6+Kf8
17  Be7+Kg8
18  cxd3Nc6
19  Rxh5Qxe7
20  Nh4g6
21  Qg4Ne5
22  Nf5Nxg4
23  Nxe7+Kf8
24  Rd5Kxe7
25  Re1+Kf6
26  hxg4Rhe8
27  Rd6+Kg7
28  Rxe8Rxe8
29  Rxa6Rd8
30  Nxb5Rxd3
31  Rd6Rxd6
32  Nxd6g5
33  a4f6
34  a5Kf8
35  a6Ke7
36  a7Kxd6
37  a8=QKe5
38  b4f5
39  b5fxg4
40  b6h5
41  b7Kf4
42  b8=Q+Kf5
43  Qa5+Kf6
44  Qbb6+Kf7
45  Qaa7+Ke8
46  Qbb8#