lmey
815
 Switzerland
lmey
815
 Switzerland
YVANE1991
782
 International
YVANE1991
782
 International
        PGN
  White   Black  
1  e4e5
2  a3Nf6
3  d3Bc5
4  b4Bd4
5  c3Bb6
6  h3O-O
7  Bg5h6
8  Bxf6Qxf6
9  Ra2Qe6
10  c4c6
11  Nc3Qf6
12  c5Bc7
13  Nf3d6
14  cxd6Bxd6
15  Be2Be6
16  d4Bxa2
17  dxe5Bxe5
18  Nxa2Bc3+
19  Nxc3Rd8
20  Qc2Nd7
21  O-ONe5
22  Nxe5Qxe5
23  Rd1Re8
24  Bf3b5
25  Ne2Qf6
26  e5Qe6
27  Qb2Qxe5
28  Qxe5Rxe5
29  Kf1Rae8
30  Bxc6Rxe2
31  Bxe8Rxe8
32  Rd7Ra8
33  f4a5
34  Rb7axb4
35  axb4Ra1+
36  Kf2f6
37  Rxb5g5
38  fxg5fxg5
39  Rb7Ra2+
40  Kf3h5
41  g4h4
42  Ke4Rh2
43  Kf5Rxh3
44  Kxg5Rh1
45  Kg6h3
46  Rb8#