tinko2020
1369
 Bulgaria
tinko2020
1369
 Bulgaria
masteryeo
841
 United States
masteryeo
841
 United States
     
  White   Black  
1  e4e5
2  f4exf4
3  Nf3a6
4  a3Nc6
5  d4Nf6
6  Nc3Qe7
7  Bd3b5
8  Bxf4Ra7
9  O-Od6
10  d5Ne5
11  Bxe5dxe5
12  Ne2Qc5+
13  Kh1Ng4
14  Qe1Nf2+
15  Qxf2Qxf2
16  Rxf2Bc5
17  Rff1O-O
18  c4bxc4
19  Bxc4Bg4
20  Nxe5Bxe2
21  Bxe2Bd4
22  Nf3Bxb2
23  Ra2Bf6