tinko2020
1369
 Bulgaria
tinko2020
1369
 Bulgaria
goldentree
2136
 Andorra
goldentree
2136
 Andorra
        PGN
  White   Black  
1  d4d5
2  c4dxc4
3  e3Qd5
4  Nc3Qc6
5  Nf3Nf6
6  Ne5Qe6
7  Bxc4Qf5
8  Bxf7+Kd8
9  f3e6
10  e4Nxe4
11  fxe4Qf6
12  Bh5g6
13  Bg5Qxg5
14  Nf7+Ke7
15  Nxg5gxh5
16  Qf3Nd7
17  Qf7+Kd6
18  Qxe6#