YVANE1991
1010
 International
YVANE1991
1010
 International
WhitemoonG
833
 United States
WhitemoonG
833
 United States
     
  White   Black  
1  e4e5
2  Nf3d6
3  d4exd4
4  Nxd4Qe7
5  Nc3Nf6
6  Bd3a6
7  O-ONc6
8  Be3Nxd4
9  Bxd4c5
10  Bxf6Qxf6
11  Nd5Qd8
12  h3Be6
13  Re1Bxd5
14  exd5+Be7