guss
1991
 United States
guss
1991
 United States
tinko2020
1370
 Bulgaria
tinko2020
1370
 Bulgaria
        PGN
  White   Black  
1  e4e5
2  a3Nf6
3  d3d5
4  exd5Nxd5
5  c4Nf6
6  Bg5h6
7  Bxf6Qxf6
8  Ra2Nc6
9  b3Bf5
10  h3O-O-O
11  g4Bxd3
12  Bxd3e4
13  Rd2exd3
14  Rxd3Bc5
15  Rh2Qe5+
16  Kf1Qxh2
17  Rxd8+Rxd8
18  Qf3Rd1+
19  Ke2Nd4+
20  Kxd1Qxg1+
21  Kd2Nxf3+
22  Ke2Nd4+
23  Kd2Qxf2+
24  Kc3Qc2#