YVANE1991
1032
 International
YVANE1991
1032
 International
dnptrsmmmm
1633
 International
dnptrsmmmm
1633
 International
     
  White   Black  
1  d4e6
2  Nf3d5
3  e3a6
4  c4dxc4
5  Bxc4b5
6  Bb3h6
7  O-Oa5
8  Nc3a4
9  Bc2c6
10  e4Nf6
11  Qe2Na6
12  a3g5
13  Be3g4
14  Ne5Qd6
15  Nxg4Nxg4
16  Qxg4h5
17  Qe2e5
18  Rad1exd4
19  Bxd4Rg8
20  Qxh5Qf4
21  f3Bd6
22  e5Be7
23  g3Be6
24  Kh1Qg5
25  Qxg5Rxg5
26  Be4Bh3
27  Bxc6+Kf8
28  Bxa8Bxf1
29  Rxf1b4
30  axb4Nxb4
31  Nxa4Nd3
32  f4Rg6
33  Be4Ra6
34  b3Nb4
35  Rc1f6
36  Rc8+Kf7
37  Rc7fxe5
38  Bc5Na2
39  Rxe7+Kf6
40  fxe5+Kg5
41  h4+Kg4
42  Kg2Kh5
43  Rh7+