Yotta ADM
922
 South Africa
Yotta
922
 South Africa
jordjy
843
 International
jordjy
843
 International
        PGN
  White   Black  
1  e4e5
2  a3d6
3  d3Nc6
4  h3Nf6
5  Bg5h6
6  Bxf6Qxf6
7  b4g5
8  c3Bg7
9  Ra2b6
10  d4exd4
11  cxd4Qxd4
12  Qxd4Nxd4
13  Nf3Nxf3+
14  gxf3Bb7
15  h4Bc3+
16  Nxc3O-O
17  hxg5hxg5
18  Nd5Bxd5
19  exd5f6
20  Bd3Rfe8+
21  Re2Rxe2+
22  Kxe2Re8+
23  Kd2Kg7
24  Rh7+Kf8
25  Rxc7Re7
26  Rc6Kf7
27  Rxd6Kg7
28  Bf5Rc7
29  Rd7+Rxd7
30  Bxd7Kf7
31  Kd3Ke7
32  Be6Kd6
33  Ke4a6
34  f4gxf4
35  Kxf4b5
36  Kf5Ke7
37  Bc8