tinko2020
1369
 Bulgaria
tinko2020
1369
 Bulgaria
masteryeo
841
 United States
masteryeo
841
 United States
     
  White   Black  
1  e4e5
2  f4exf4
3  Nf3Qe7
4  d3Nc6
5  Nc3Nf6
6  Bxf4d6
7  Be2Nh5
8  Be3b6
9  O-OBb7
10  Nd4Nxd4
11  Bxh5g6
12  Bg4Ne6
13  Bxe6Qxe6
14  Ne2a6
15  c4Bg7
16  Qd2O-O
17  Ng3a5
18  b3Bxa1
19  Rxa1c5
20  Bh6Rfe8
21  Re1a4
22  Qc3f6
23  d4g5
24  Nf5Bxe4
25  Ng7Qg4
26  Qd2Re7
27  d5Raa7
28  Rf1Rxg7
29  Bxg7Rxg7
30  g3h5
31  Qe3f5
32  bxa4Qh3
33  Rf2f4
34  Qxe4fxg3
35  Qe8+Kh7
36  Qe4+Kg8
37  hxg3Qxg3+
38  Rg2Qe5
39  Qxe5dxe5
40  d6g4
41  Rd2Rd7
42  Rh2Rxd6
43  Rxh5e4
44  Rg5+Kf7
45  Rxg4e3
46  Re4Rd1+
47  Kg2Rd2+
48  Kf3Rxa2
49  Rxe3Rxa4
50  Re4Kf6
51  Rf4+Ke5
52  Re4+Kf5
53  Rh4Kg5
54  Rg4+Kf5
55  Rf4+Ke5
56  Re4+Kd6
57  Kf4Rb4
58  Kf5Rb2
59  Re6+Kd7