ageling
1712
 United Kingdom
ageling
1712
 United Kingdom
dnptrsmmmm
1587
 International
dnptrsmmmm
1587
 International
        PGN
  White   Black  
1  d4d5
2  Nf3Nf6
3  e3e6
4  c4c5
5  Nc3Nc6
6  a3dxc4
7  Bxc4a6
8  O-Ob5
9  Ba2Bb7
10  d5exd5
11  Nxd5Nxd5
12  Qxd5Qxd5
13  Bxd5Be7
14  e4h6
15  Ne5Nxe5
16  Bxb7Ra7
17  Bd5O-O
18  Rd1c4
19  Bd2Rd7
20  Bc3Bf6
21  f4Nd3
22  Bxf6gxf6
23  b3Rc7
24  g3Nb2
25  Rdc1c3
26  Rc2Rfc8
27  g4Nd3
28  Rf1a5
29  Kg2b4
30  a4Nc5
31  Kf3Ne6
32  Ke3Rd8
33  f5Nc5
34  Rb1Re7
35  Kf3Nd3
36  Ra2Ne5+
37  Kg3Kf8
38  Rd1Nc6
39  h4Red7
40  Rh1Ne7
41  Bc4Rd1
42  Rhh2Nc6
43  Kf4Ne5
44  Bd5Nd3+
45  Ke3Ne5
46  Rhg2Rd3+
47  Ke2Rh3