Valentin
1400
 International
Valentin
1400
 International
ketchuplover
1263
 United States
ketchuplover
1263
 United States
        PGN
  White   Black  
1  c4c5
2  Nc3d6
3  g3Be6
4  e3Nf6
5  Bg2Qb6
6  d3Na6
7  Nge2g6
8  O-ONb4
9  a3Nc6
10  Bxc6+Qxc6
11  Nf4Bd7
12  f3Bh6
13  d4cxd4
14  exd4Qxc4
15  Qd3Qxd3
16  Nxd3Bxc1
17  Raxc1O-O
18  Rfe1e6
19  b4b5
20  h4Nd5
21  Ne4a6
22  f4Rac8
23  Nxd6Rxc1
24  Rxc1h5
25  Ne5Be8
26  Rc8Nf6
27  Ra8Kg7
28  Rxa6Ng4
29  Nxe8+Rxe8
30  Nxg4hxg4
31  Rb6Ra8
32  Rxb5Rxa3
33  Ra5Rxg3+
34  Kf2Rf3+
35  Ke2Rxf4
36  Ke3Rf3+
37  Ke2Rh3