YVANE1991
907
 International
YVANE1991
907
 International
dunkers
1330
 United Kingdom
dunkers
1330
 United Kingdom
     
  White   Black  
1  e4e5
2  Nf3d6
3  c4c5
4  Nc3a6
5  a3b6
6  b4cxb4
7  Nd5Be6
8  axb4Nc6
9  Qa4Bd7
10  Qb3Nd4
11  Nxd4exd4
12  Qa3Bc6
13  b5axb5
14  Qb2Rxa1
15  Qxa1Bxd5
16  cxd5Nf6
17  Bxb5+Nd7
18  O-OBe7
19  Qa7h5
20  Bb2Bf6
21  f4O-O
22  Bxd7g6
23  Bc6Kh7
24  f5g5
25  d3g4
26  Qa1h4
27  Bxd4Bxd4+
28  Qxd4f6