dunkers
1330
 United Kingdom
dunkers
1330
 United Kingdom
tinko2020
1353
 Bulgaria
tinko2020
1353
 Bulgaria
        PGN
  White   Black  
1  e4e5
2  a3Bc5
3  b4Bb6
4  a4a5
5  b5c5
6  bxc6Nxc6
7  d3d5
8  exd5Qxd5
9  Nc3Qd4
10  Qd2Nf6
11  Nf3Qd6
12  Ba3Qd8
13  Qg5h6
14  Qxg7Rg8
15  Qxh6Nd4
16  Nxd4Bxd4
17  Bb2Qb6
18  O-O-OBxf2
19  Kb1Bd4
20  Nb5Bxb2
21  Kxb2Be6
22  Qxf6Rg4
23  Qh8+Ke7
24  Qxa8Rb4+
25  Ka3Qc5
26  Qxb7+Bd7
27  c3Rxb5+
28  Ka2Rxb7
29  c4Qf2+
30  Be2Qxe2+
31  Ka1Qb2#