YVANE1991
867
 International
YVANE1991
867
 International
masteryeo
995
 United States
masteryeo
995
 United States
     
  White   Black  
1  d4d5
2  Bf4h6
3  Nc3e6
4  Nf3g5
5  Be5f6
6  Bg3Nc6
7  Nb5Bd6
8  Bxd6cxd6
9  e3g4
10  Nd2h5
11  f3gxf3
12  Nxf3a6
13  Nc3Nh6
14  h3Rh7
15  Bd3Rg7
16  Qe2b5
17  a3Nf5
18  Bxf5exf5
19  O-O-OQa5
20  Nxd5Rf7
21  Rd3Be6
22  Nf4Bc4
23  Rhd1Bxd3