masteryeo
995
 United States
masteryeo
995
 United States
PETERXISAR91
1091
 International
PETERXISAR91
1091
 International
     
  White   Black  
1  e4c5
2  Bc4e6
3  d3a6
4  Nc3Ne7
5  Qf3g6
6  Nh3Bg7
7  Ng5f6
8  Nh3Nbc6
9  O-OO-O
10  Re1Ne5
11  Qf4Nxc4
12  dxc4e5
13  Qf3b6
14  Nd5d6
15  Nxe7+Qxe7
16  b3g5
17  a4Bb7
18  Qd3g4
19  a5Qc7
20  axb6Qxb6
21  Ng5fxg5
22  Bxg5Rae8
23  Be3Rf6
24  Bg5Rg6
25  Qe3Bc8
26  Qf3gxf3
27  Be3Rxg2+
28  Kh1Qd8
29  Rg1Re6
30  Rxg2fxg2+
31  Kxg2Rg6+
32  Kf1Bh3+
33  Ke2