masteryeo
995
 United States
masteryeo
995
 United States
Valentin
1470
 International
Valentin
1470
 International
        PGN
  White   Black  
1  e4c5
2  Bc4e6
3  Qf3Nc6
4  Nc3Nf6
5  d3Ne5
6  Qf4Nxc4
7  dxc4d6
8  Nf3e5
9  Qe3Be7
10  O-ONg4
11  Qd3O-O
12  h3Nf6
13  Nd5h6
14  Nxf6+Bxf6
15  Be3a6
16  b3Re8
17  a4Be6
18  Rfd1b6
19  a5Re7
20  axb6Qxb6
21  Qxd6Qxd6
22  Rxd6Bd7
23  Bxc5a5
24  Rxf6Ree8
25  Rd6Be6
26  Nxe5f6
27  Ng6Kh7
28  Nf8+Rxf8
29  Rxe6Rfc8
30  Bb6Rcb8
31  Bxa5Rb7
32  Bc3Rf8
33  g4Rd7
34  Bb4Rb8
35  Bc3Kg6
36  f4Kf7
37  f5g6
38  Rxf6+Ke8
39  Rxg6