jhcutt
1140
 United States
jhcutt
1140
 United States
jandamian
2032
 Poland
jandamian
2032
 Poland
        PGN
  White   Black  
1  e4e5
2  Nf3d6
3  d4exd4
4  Nxd4c5
5  Ne2Qe7
6  Nbc3Nf6
7  Nf4Nc6
8  Bd3Ne5
9  Nfd5Nxd5
10  Nxd5Qd7
11  Bb5Nc6
12  Bg5h6
13  Bh4a6
14  Nb6Qe6
15  Bxc6+bxc6
16  Nxa8Be7
17  Nc7+