ageling
1639
 United Kingdom
ageling
1639
 United Kingdom
YVANE1991 
971
 International
YVANE1991 
971
 International
     
  White   Black  
1  e4c5
2  c4d6
3  d3Nc6
4  Nc3g6
5  Nf3Bg4
6  h3Bxf3
7  Qxf3Nd4
8  Qd1e6
9  Nb5Nxb5
10  cxb5Bg7
11  Be2Qa5+
12  Bd2Qxb5
13  d4Qxb2
14  dxc5Qxa1
15  Qxa1Bxa1
16  O-OBe5
17  a4a6
18  cxd6Bxd6
19  Bc3f6
20  Rd1Rd8
21  g3Be5
22  Ba5Rxd1+
23  Bxd1Ne7
24  Bb3Kd7