kapitanTopp
1087
 Canada
kapitanTopp
1087
 Canada
vasyl_puzanov ADM
616
 Ukraine
vasyl_puzanov
616
 Ukraine
     
  White   Black  
1  e4c5
2  Nc3e6
3  g3a6
4  Bg2Qc7
5  Nge2Nc6
6  O-Ob5
7  d3Nge7
8  f4Bb7
9  Be3Ng6
10  Qd2Nd4
11  Nxd4cxd4
12  Bxd4Bc5
13  Bxc5Qxc5+
14  Kh1O-O
15  a3d5
16  d4Qc7
17  e5Ne7
18  Ne2Nf5
19  c3Rac8
20  Rac1Qc4
21  Bf3f6
22  Kg2fxe5
23  fxe5Qc7
24  Nf4Rce8
25  Nd3Nh6
26  Rf2Bc8
27  Rcf1Qe7
28  Bd1Nf5
29  Nf4g6
30  h3Qg5
31  Qd3h5
32  Kh2Kg7
33  g4hxg4
34  Bxg4Rh8
35  Bxf5exf5
36  Rg2Qe7