ageling
1470
 United Kingdom
ageling
1470
 United Kingdom
FENIX1
1220
 International
FENIX1
1220
 International
     
  White   Black  
1  e4c6
2  d4d5
3  e5Bf5
4  h3e6
5  a3Nd7
6  b4a5
7  c3axb4
8  cxb4Bxb4+
9  Nd2Qc7