dnptrsmmmm
1482
 International
dnptrsmmmm
1482
 International
paboya
1053
 Canada
paboya
1053
 Canada
     
  White   Black  
1  e4c5
2  Nf3e6
3  Be2Nc6
4  O-ONf6
5  e5Ng4
6  h3Ngxe5
7  d4Nxf3+
8  Bxf3Nxd4
9  Be3Nxf3+
10  Qxf3d5
11  Na3Be7
12  c4d4
13  Bd2O-O
14  Qg3Bd6
15  Qg4f5
16  Qe2e5
17  f4e4
18  Nb5Bb8
19  Kh1a6
20  Na3Qc7
21  b4b6
22  Qh5Bb7
23  Nc2Qc6
24  a4e3
25  Qg5exd2