ageling
1638
 United Kingdom
ageling
1638
 United Kingdom
jordjy
1168
 International
jordjy
1168
 International
        PGN
  White   Black  
1  d4Nf6
2  Nc3c6
3  Bg5e6
4  a3h6
5  Bh4Be7
6  Qd3d5
7  e4g5
8  Bg3dxe4
9  Nxe4Nxe4
10  Qxe4f5
11  Qe5Bf6
12  Qd6Qxd6
13  Bxd6Bxd4
14  c3Bf6
15  O-O-ONd7
16  Bc4Ne5
17  Bb3Nf7
18  Nf3g4
19  Ne1Nxd6
20  Rxd6Ke7
21  Rd3b6
22  g3Ba6
23  c4b5
24  cxb5Bxb5
25  Re3Bg5
26  f4gxf3
27  Kd2Bxe3+
28  Kxe3Rad8
29  Kxf3Rd2
30  a4Be2+
31  Ke3Rxb2
32  Bc2Bc4
33  Kd4Bd5
34  Rf1Kd6
35  h4Rb4+
36  Kc3Rhb8
37  Nd3Rc4+
38  Kd2Be4
39  Rf4Bxd3
40  Kxd3Rxf4
41  gxf4Kc5
42  Kc3Rb4
43  Kd3Rxf4
44  Ke3Rxh4
45  Kf3a5
46  Kg3Rc4
47  Bb1Rxa4
48  Bc2Rb4
49  Kf3a4
50  Kg3a3
51  Bd3a2
52  Bc2a1=Q
53  Kf3Qc3+
54  Ke2Qxc2+
55  Ke3Rb3+
56  Kf4Qe4#