dunkers
1355
 United Kingdom
dunkers
1355
 United Kingdom
tinko2020
1479
 Bulgaria
tinko2020
1479
 Bulgaria
        PGN
  White   Black  
1  d4d5
2  h3Nf6
3  e3Bf5
4  c4e6
5  cxd5Qxd5
6  Nc3Qa5
7  g4Bg6
8  Bd2Bb4
9  a3Bxc3
10  Bxc3Qb6
11  b4O-O
12  a4a5
13  bxa5Qc6
14  Rh2Qxc3+
15  Ke2Nc6
16  Rc1Qxa5
17  Kf3Qd5+
18  Ke2Ne4
19  f3Ng3+
20  Kf2Nxf1
21  Kxf1e5
22  dxe5Qxe5
23  f4Qxe3
24  f5Rfd8
25  Qc2Nd4
26  Qc5Qd3+
27  Ne2Qf3+
28  Ke1Nb3
29  Qc3Rd3
30  Qxc7Nxc1
31  fxg6fxg6
32  Qxc1Re8
33  Qc2Qg3+
34  Rf2Rde3
35  Qc4+Kh8
36  Kf1Qxh3+
37  Ke1Rc3
38  Qb4Rc1+
39  Kd2Qe3#