masteryeo
1005
 United States
masteryeo
1005
 United States
dunkers
1366
 United Kingdom
dunkers
1366
 United Kingdom
        PGN
  White   Black  
1  e4c5
2  d4cxd4
3  Qxd4Nc6
4  Qd3e5
5  Nf3Nb4
6  Qc3a5
7  Bd2d6
8  a3Nc6
9  Bb5Bd7
10  O-ONf6
11  Bg5h6
12  Bh4Be7
13  Nbd2b6
14  Bxc6Bxc6
15  Qxc6+Nd7
16  Nc4O-O
17  Bxe7Qxe7
18  Nxd6Qe6
19  Rad1Rfc8
20  Qb7Nc5
21  Qd5Qxd5
22  exd5Rd8
23  Nf5Kh7
24  Nxe5Ra7
25  Nc6Rad7
26  c4g6
27  Ne3Re8
28  b4axb4
29  axb4Ne4
30  Rd3f5
31  f3Ng5
32  h4Nf7
33  g4f4
34  Ng2g5
35  h5Rd6
36  Re1Ra8
37  Re7Kg7
38  Ne5Ra1+
39  Kh2Ra2
40  Rxf7+Kg8
41  c5bxc5
42  bxc5Rda6
43  c6