tinko2020
1456
 Bulgaria
tinko2020
1456
 Bulgaria
masteryeo
1005
 United States
masteryeo
1005
 United States
        PGN
  White   Black  
1  e4e5
2  f4exf4
3  Nf3Bc5
4  Bc4a6
5  d4Bd6
6  e5Be7
7  h4g5
8  h5h6
9  Nc3Bb4
10  Bd2Qe7
11  Qe2Nc6
12  Nd5Bxd2+
13  Qxd2Qd8
14  O-ONf6
15  Nxf6+Kf8
16  Rfe1d6
17  Qc3dxe5
18  d5Qxf6
19  dxc6bxc6
20  Nxe5Kg7
21  Rad1Re8
22  Kh2Be6
23  Bxe6Rxe6
24  Rd7Rae8
25  Rxf7+Qxf7
26  Nxf7+Kxf7
27  Qc4a5
28  a4Kf6
29  Qc3+Kf7
30  Rd1Kg8
31  Rd7Re5
32  Qxc6R8e6
33  Rd8+Kg7
34  Qxc7+