ageling
1586
 United Kingdom
ageling
1586
 United Kingdom
tinko2020
1479
 Bulgaria
tinko2020
1479
 Bulgaria
        PGN
  White   Black  
1  e4c5
2  c4Nc6
3  d3e6
4  Qf3Nd4
5  Qd1Ne7
6  Nf3Nxf3+
7  Qxf3Nc6
8  Bf4Qf6
9  Nc3Nd4
10  Qd1Qxf4
11  a4a6
12  Ne2Nxe2
13  Qxe2Qc7
14  b3Bd6
15  g3Be5
16  Rb1Qa5+
17  Kd1b5
18  axb5axb5
19  cxb5Qa2
20  Qxa2Rxa2
21  Be2Rb2
22  Rxb2Bxb2
23  Kc2Bd4
24  f3Ke7
25  f4Bb7
26  h4Ra8
27  Bg4Ra2+
28  Kb1Ra1+
29  Kc2Rxh1
30  f5Rh2+
31  Kc1Rg2
32  fxe6dxe6
33  Bd1Rxg3
34  Kc2f5
35  exf5exf5
36  h5Bf3
37  Bxf3Rxf3
38  Kd2Rh3
39  Ke2Rxh5
40  Kf3g5
41  b6Kd7
42  Ke2g4
43  Kf1g3
44  Kg2f4
45  b7Kc7
46  Kf3Be3
47  Kg4Rh2
48  Kg5g2
49  Kf5g1=Q
50  b8=Q+Kxb8