dnptrsmmmm
1587
 International
dnptrsmmmm
1587
 International
lfcanales
823
 Argentina
lfcanales
823
 Argentina
        PGN
  White   Black  
1  e4c5
2  e5e6
3  Nf3Nc6
4  Nc3Qc7
5  Nb5Qb8
6  Qe2a6
7  Nc3Nge7
8  b3Ng6
9  Bb2Be7
10  Nd1O-O
11  Qe3b6
12  Bd3Bb7
13  O-Oa5
14  Bb5Nb4
15  Qc3Rd8
16  a3Nc6
17  Bxc6Bxc6
18  Qe3Qb7
19  d4Bxf3
20  Qxf3Qxf3
21  gxf3d6
22  dxc5dxc5
23  Ne3b5
24  Rad1Rxd1
25  Rxd1Rd8
26  Kg2Kf8
27  Kg3Rxd1
28  Nxd1Bg5
29  Bc3b4
30  axb4axb4
31  Bb2Bf4+
32  Kg4Bxh2
33  Ne3Bxe5
34  Bc1f5+
35  Kh3Nf4+
36  Kh4Bf6+