masteryeo
1001
 United States
masteryeo
1001
 United States
FENIX1
934
 International
FENIX1
934
 International
        PGN
  White   Black  
1  e4c5
2  c4Nc6
3  Nc3e6
4  d3Be7
5  Be2Nd4
6  Nf3Nc6
7  Be3a6
8  b3h6
9  d4d6
10  dxc5dxc5
11  Qxd8+Bxd8
12  Bxc5Be7
13  Bxe7Ngxe7
14  O-ONg6
15  Rad1Nf4
16  Rd2O-O
17  Bd1e5
18  Nd5Nxd5
19  Rxd5Be6
20  Rc5f6
21  Nh4Rad8
22  Ng6Rf7
23  Bh5Kh7
24  Nxe5Nxe5
25  Bxf7Nxf7
26  h3Ng5
27  f3Rd2
28  a4Rb2
29  f4Nxe4
30  Rc7Ng3
31  Rf3Nf5
32  g4Nd4
33  Rd3Ne2+
34  Kf1Nxf4
35  Rd6Rxb3
36  c5Bc4+
37  Ke1Nd5
38  Rcd7Rb1+
39  Kd2Ra1
40  Rxb7Ra2+
41  Kc1Rxa4
42  Rdd7Ra1+
43  Kb2Ra2+
44  Kb1Nc3+
45  Kc1Ne2+
46  Kd1Nc3+
47  Ke1Ra1+
48  Kd2Ne4+
49  Ke3Nxc5
50  Rxg7+Kh8
51  Rh7+Kg8
52  Ra7Ne6
53  Rxh6Re1+
54  Kd2Re2+
55  Kc3Bb5
56  Rxf6Re3+
57  Kb4Re4+
58  Ka5Rf4
59  Rxe6Bf1
60  Re8+Rf8
61  Rxf8+Kxf8
62  h4Be2
63  g5Bh5
64  Rxa6Be2
65  Rf6+Kg7
66  Kb6Bh5
67  Rh6Bg6
68  Kc6Bf7
69  Kd6Be8
70  Ke7Bg6
71  h5Bh7
72  Rf6Bg8
73  h6+