BRUD
867
 Australia
BRUD
867
 Australia
YVANE1991
926
 Unknown Country
YVANE1991
926
 Unknown Country
     
  White   Black  
1  e4e5
2  Nf3Nc6
3  Bb5a6
4  Bxc6dxc6
5  d3Bd7
6  Nxe5Be6
7  b3Nf6
8  Bg5Be7
9  O-Oh6
10  c4Qd4
11  Bxf6Bxf6
12  Nxf7Kxf7
13  Nc3Qxc3
14  Rc1Qd4
15  Re1Be7
16  Rc2Bc5
17  a4g5
18  Re3h5
19  Rf3+Ke8
20  Rg3h4
21  Rxg5Rg8
22  Rxg8+Bxg8
23  Qh5+Kf8
24  h3Qa1+