tinko2020
1878
 Bulgaria
tinko2020
1878
 Bulgaria
ageling
1669
 United Kingdom
ageling
1669
 United Kingdom
        PGN
  White   Black  
1  d4d5
2  c4dxc4
3  e3b5
4  a4Bd7
5  axb5Bxb5
6  Nc3Qd7
7  Qf3Bc6
8  d5Bb7
9  Bxc4Nf6
10  e4e6
11  dxe6fxe6
12  Nge2Bb4
13  O-OBxc3
14  Nxc3Qd4
15  Bxe6Bxe4
16  Nxe4Qxe4
17  Qxe4Nxe4
18  Bd5c6
19  Bxe4g6
20  Bf4O-O
21  Bxb8Raxb8
22  Bxc6Rxb2
23  Rxa7Rc2
24  Bd5+Kh8
25  Rf7Rxf7
26  Bxf7Kg7
27  Bb3Rd2
28  g4Kf6
29  h4Rd4
30  Bd1h6
31  f4Rd3
32  Bf3Rd4
33  Bg2Rd3
34  Kh2Rd2
35  g5+hxg5
36  fxg5+Kg7
37  Kg3Rd3+
38  Bf3Rd8
39  h5gxh5
40  Bxh5Rd5
41  Kg4Rd4+
42  Rf4Rd5
43  Rf7+Kg8
44  g6Ra5
45  Rf5Ra4+
46  Kg5Ra1
47  Kh6Rg1
48  Rf7Rh1
49  Rc7Rf1
50  Rc8+Rf8
51  Rxf8+Kxf8
52  Kh7Ke7
53  g7Kf6
54  g8=QKf5
55  Qe8Kg5
56  Qe5+Kh4
57  Kg6Kh3
58  Kg5Kg2
59  Kh4Kf2
60  Qe2+Kg1
61  Kg3Kh1
62  Qg2#