kozakliuty
698
 Ukraine
kozakliuty
698
 Ukraine
vasyl_puzanov ADM
901
 Ukraine
vasyl_puzanov
901
 Ukraine
        PGN
  White   Black  
1  e4g5
2  d4h6
3  f4gxf4
4  Bxf4d6
5  Nf3Bg7
6  Be2Nf6
7  Nc3O-O
8  Qd2Kh7
9  O-O-OBg4
10  e5dxe5
11  Bd3+Kh8
12  Bxh6exd4
13  Bxg7+Kxg7
14  Qg5+Kh8
15  Qh6+Kg8
16  h3