kozakliuty
698
 Ukraine
kozakliuty
698
 Ukraine
Valentin
1512
 Unknown Country
Valentin
1512
 Unknown Country
        PGN
  White   Black  
1  a4a5
2  d4d5
3  h3Nf6
4  Bg5Bf5
5  Bxf6exf6
6  c3Bd6
7  b3O-O
8  Nd2Nd7
9  g4Bg6
10  h4h6
11  h5Bh7
12  Rh3Re8
13  e3c5
14  dxc5