kozakliuty
698
 Ukraine
kozakliuty
698
 Ukraine
Valentin
1512
 Unknown Country
Valentin
1512
 Unknown Country
        PGN
  White   Black  
1  e4Nc6
2  d4e6
3  d5exd5
4  Qxd5Nf6
5  Qd3Bc5
6  Bg5Be7
7  c3d6
8  Bxf6Bxf6
9  h3O-O
10  Nf3Be6
11  Nbd2Ne5
12  Nxe5Bxe5
13  Nc4Bxc4
14  Qxc4Kh8
15  Be2