tinko2020
1456
 Bulgaria
tinko2020
1456
 Bulgaria
masteryeo
1005
 United States
masteryeo
1005
 United States
        PGN
  White   Black  
1  e4e5
2  f4exf4
3  Nf3b6
4  d4d5
5  exd5Qxd5
6  Nc3Bb4
7  Bd2Bxc3
8  Bxc3Bg4
9  Be2a6
10  h3Bxf3
11  Bxf3Qe6+
12  Kf2Qe3+
13  Kf1c6
14  d5f6
15  dxc6Ra7
16  Qd6Nd7
17  Re1Qxe1+
18  Kxe1Nc5
19  Qb8+Kf7
20  Qxa7+Ne7
21  Bd5+Kg6
22  Qxe7a5
23  Qf7+Kh6
24  Bf3g6
25  Qxf6Re8+
26  Be2Ne4
27  Qh4#