ketchuplover
1426
 United States
ketchuplover
1426
 United States
tinko2020
1539
 Bulgaria
tinko2020
1539
 Bulgaria
        PGN
  White   Black  
1  Nc3Nf6
2  d4d5
3  Bg5h6
4  Bxf6exf6
5  e3Be7
6  Bb5+c6
7  Be2O-O
8  a3Re8
9  b4a6
10  h3Nd7
11  Bg4Nf8
12  Bxc8Rxc8
13  f3Qd6
14  e4Qg3+
15  Kf1b5
16  Nge2Qd6
17  exd5cxd5
18  Qd3Rc4
19  Ne4dxe4
20  fxe4Rec8
21  c3Ng6
22  Ke1Nf4
23  Nxf4Qxf4
24  Rf1Qh4+
25  Kd2Qg5+
26  Kc2Qxg2+
27  Kb3Rxc3+
28  Qxc3Rxc3+
29  Kxc3Qxe4
30  Rae1Qc6+
31  Kb3Qc4+
32  Kb2Qxd4+
33  Ka2Bd6
34  Rd1Qe5
35  Rfe1Qh2+
36  Kb1Be5
37  Rxe5Qxe5
38  Kc2Qe2+
39  Rd2Qxd2+
40  Kxd2g5
41  Ke3f5
42  Kd4Kg7
43  Kc5g4
44  hxg4fxg4
45  Kd4Kf6
46  Ke3Ke5
47  Kf2f5
48  Kg3Ke4
49  Kh4Kf4
50  Kh5g3
51  Kxh6g2
52  Kg6g1=Q+
53  Kf6Qb6+
54  Kf7Ke5
55  Ke7Qc7+
56  Kf8Kf6
57  Ke8Qe7#