Theme
User Name    Password    
Forgot your password?
  Home   Tournaments   Rankings   Countries   Search   Online   Forum   News
 VS 
NAME    tinko2020 - rafamaya    NAME
COUNTRY     -     COUNTRY
RATING    1094(113) - 1408(83)    RATING
GAMES COMPLETED    6    GAMES COMPLETED
TOTAL WINS    0 - 6    TOTAL WINS
WINS WITH WHITE    0 - 0    WINS WITH WHITE
WINS WITH BLACK    0 - 6    WINS WITH BLACK
CHECK MATE WINS    0 - 0    CHECK MATE WINS
RESIGNATION WINS    0 - 0    RESIGNATION WINS
TIMEOUT WINS    0 - 6    TIMEOUT WINS
TOTAL DRAWS    0    TOTAL DRAWS
DRAWS WITH WHITE    0 - 0    DRAWS WITH BLACK
DRAWS WITH BLACK    0 - 0    DRAWS WITH WHITE
TOURNAMENT GAMES    0    TOURNAMENT GAMES
GAMES IN PROGRESS    0    GAMES IN PROGRESS