Theme
User Name    Password    
Forgot your password?
  Home   Tournaments   Rankings   Countries   Search   Online   Forum   News
 VS 
NAME    kozakliuty - Sarratt    NAME
COUNTRY     - Unkown country    COUNTRY
RATING    1141(97) - 1838(105)    RATING
GAMES COMPLETED    7    GAMES COMPLETED
TOTAL WINS    0 - 7    TOTAL WINS
WINS WITH WHITE    0 - 3    WINS WITH WHITE
WINS WITH BLACK    0 - 4    WINS WITH BLACK
CHECK MATE WINS    0 - 0    CHECK MATE WINS
RESIGNATION WINS    0 - 0    RESIGNATION WINS
TIMEOUT WINS    0 - 7    TIMEOUT WINS
TOTAL DRAWS    0    TOTAL DRAWS
DRAWS WITH WHITE    0 - 0    DRAWS WITH BLACK
DRAWS WITH BLACK    0 - 0    DRAWS WITH WHITE
TOURNAMENT GAMES    2    TOURNAMENT GAMES
GAMES IN PROGRESS    0    GAMES IN PROGRESS