Theme
User Name    Password    
Forgot your password?
  Home   Tournaments   Rankings   Countries   Search   Online   Forum   News
 VS 
NAME    kozakliuty - rafamaya    NAME
COUNTRY     -     COUNTRY
RATING    1141(97) - 1408(83)    RATING
GAMES COMPLETED    8    GAMES COMPLETED
TOTAL WINS    4 - 4    TOTAL WINS
WINS WITH WHITE    2 - 2    WINS WITH WHITE
WINS WITH BLACK    2 - 2    WINS WITH BLACK
CHECK MATE WINS    1 - 0    CHECK MATE WINS
RESIGNATION WINS    2 - 0    RESIGNATION WINS
TIMEOUT WINS    1 - 4    TIMEOUT WINS
TOTAL DRAWS    0    TOTAL DRAWS
DRAWS WITH WHITE    0 - 0    DRAWS WITH BLACK
DRAWS WITH BLACK    0 - 0    DRAWS WITH WHITE
TOURNAMENT GAMES    2    TOURNAMENT GAMES
GAMES IN PROGRESS    0    GAMES IN PROGRESS