Theme
User Name    Password    
Forgot your password?
  Home   Tournaments   Rankings   Countries   Search   Online   Forum   News
 VS 
NAME    rafamaya - tinko2020    NAME
COUNTRY     -     COUNTRY
RATING    1408(83) - 1094(113)    RATING
GAMES COMPLETED    6    GAMES COMPLETED
TOTAL WINS    6 - 0    TOTAL WINS
WINS WITH WHITE    0 - 0    WINS WITH WHITE
WINS WITH BLACK    6 - 0    WINS WITH BLACK
CHECK MATE WINS    0 - 0    CHECK MATE WINS
RESIGNATION WINS    0 - 0    RESIGNATION WINS
TIMEOUT WINS    6 - 0    TIMEOUT WINS
TOTAL DRAWS    0    TOTAL DRAWS
DRAWS WITH WHITE    0 - 0    DRAWS WITH BLACK
DRAWS WITH BLACK    0 - 0    DRAWS WITH WHITE
TOURNAMENT GAMES    0    TOURNAMENT GAMES
GAMES IN PROGRESS    0    GAMES IN PROGRESS